Socialutskottets sammanträde Torsdag 2009-12-03 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollen från den 1 dec .

3. Slutjustering av SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Utkast till betänkande bifogas (dock ej bilagorna).

Föredragande: AR , KD, CEP,och CM.

4. Inkomna skrivelser.

5. Övriga frågor.

6. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 15 dec. kl 11:00

Bilagor