Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-21 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Göran Johansson informerar med anledning av avlämnandet av delbetänkande av utredningen om vanvård i den sociala barnavården (S 2006:5).

Sammanfattningen i SOU2009:99 och pressmeddelande bifogas.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 19 januari.

4. Länsresa

5. Övriga frågor.

6. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 26 januari 2010 kl. 11.00.

Bilagor