Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-28 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19
Datum och tid: 09:30
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

Öppet seminarium om Socialtjänstlagen - med fokus på dess utformning och tillämpning inom socialtjänsten.

Bilagor


Rapport, program och lista på inbjudna bifogas