Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 16 februari.

3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården, jämte motion.

Föredragningspromemoria, motion och remissvarshäfte bifogas.

Föredragande: AR

4. Preliminär behandling av proposition 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso-och sjukvården och tandvården, jämte motioner.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: JLS

5. Inkomna EU-dokument.

PM bifogas.

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 4 mars 2010 kl 09.30

Bilagor