Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 18 februari.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU7 Stärkt ställning för patienten.

Motion och utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: CEP

4. Information i anslutning till proposition 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården.
Socialstyrelsen och Statens Medicinsk Etiska Råd (SMER).

Deltagarlista bifogas.

5. Fortsatt beredning av proposition 2009/10:83 och motion mot bakgrund av informationen enligt punkt 4.

6. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 10-13.

Förslag bifogas.

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen den 9 mars 2010 kl 11:00


Bilagor