Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 9 mars.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården och följdmotion.

Justering av förslag till utskottets betänkande2009/10:SoU8 Etiskt bedömning av nya metoder i vården.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AR

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården och motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU9 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: JLS

5. Information av Statens institutionsstyrelse, om så kallad avskiljning.

Deltagarlista bifogas.

6. Preliminär behandling av proposition 2009/10:96 Vissa apoteksfrågor och motion.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: CEP

7. Inkomna skrivelser.

8. Övriga frågor.

9. Nästa sammanträde
Förslag: tisdagen 16 mars 2010 kl. 11.00

Bilagor