Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information av generaldirektören Adriana Lender, Försäkringskassan och överdirektör Håkan Ceder, Socialstyrelsen i anslutning till prop. 176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet.

2. Godkännande av föredragningslistan.

3. Justering av protokoll från den 20 april.

4. Ev reflektioner i anledning av informationen under punkt 1 - för ärendets fortsatta behandling.

5. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet jämte motion.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU14

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: AR

6. Preliminär behandling av proposition 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar jämte motion.

Föredragningspromemoria och motion bifogas.

Föredragande: CEP


7. Redovisning av motionsutfallet på skrivelse 150 Årsboken om EU

Fråga om yttrande till UU (motionstiden utgår den 21 april).

Föredragande: MD

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Förslag: torsdagen den 29 april 2010 kl 09:30


Bilagor