Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 22 april.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen jämte motion.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU18

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: JLS

4. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till CU över proposition 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare och motion.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2009/10:SoU3y

Utkast till yttrande bifogas.

Föredragande: CEP

5. Preliminär behandling av proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet, jämte motioner.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: KD


6. Preliminär behandling av fråga om yttrande till UU över skrivelse150 Årsboken om EU och motion.

Föredragnings PM och motion bifogas.

Föredragande: MD

7. Fråga om yttrande till UU över skrivelse 174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens ministerråd andra halvåret 2009 jämte motion.

Föredragande MD

8. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 17 - 23

Förslag bifogas.

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.

11. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen 4 maj 2010 kl 10:00
OBS: Öppen utfrågning i anledning av prop. 210 Patientsäkerhet och tillsyn kl 10:00 - 12:00 tisdagen den 4 maj i Förstakammarsalen.

Bilagor