Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokollen från den 29 april och 4 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag och motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU15

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: KD

4. Fortsatt behandling av proposition 131 Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar samt motion.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU19

Utkast till betänkade bifogas.

Föredragande: CEP

5. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:138 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning och motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU23

Utkast till betänkande jämte brev från Sveriges läkarförbund bifogas.

Föredragande: AR


6. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till UU över skrivelse150 Årsboken om EU och motion.

Justering av förslag till utskottets yttrande 2009/10:SoU4y

Utkast till yttrande bifogas.

Föredragande: MD

7. Fråga om yttrande till FiU över Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 99)

Föredragningspromemoria bifogas

Föredragande AR

8. Fråga om yttrande till KU över del av 2010 års ekonomiska vårproposition (prop.100).

Föredragningspromemoria bifogas

Föredragande AR

9. Fråga om yttrande till FiU över Årsredovisning för staten 2009 (skr. 101).

Föredragningspromemoria bifogas

Föredragande AR

10. Inkomna skrivelser.

11. Övriga frågor.

12. Nästa sammanträde.
Förslag tisdagen 18 maj 2010 kl 11:00

Bilagor