Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-20 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:37
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 18 maj.

3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn, jämte motioner.

Föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas.

Föredragande: CEP

4. Preliminär behandling av proposition 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning, jämte motioner.

Föredragningspromemoria och motionhäfte bifogas.

Föredragande: JLS

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: tisdagen 25 maj 2010 kl 11:00

Bilagor