Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:39
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. EU-information av statssekreterarna Ragnwi Marcelind och Karin Johansson, Socialdepartementet.

Se kansliets PM med bilagor.

2. Information och överläggning enligt 10 kap. 3§ RO med statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, om patientrörlighetsdirektivet.

Överläggning om KOM (2008) 414. (Bifogas enbart elektroniskt).

Underlaget för överläggningen utgörs av bifogade:
- missiv
- rådsPM om patientrörlighetsdirektivet
- faktapromemoria 2007/08:FPM134 Patientrörlighetsdirektivet

3. Godkännande av föredragningslistan.

4. Justering av protokoll från den 25 maj.

5. Inkomna skrivelser.

6. Övriga frågor.

7. Nästa sammanträde.
Förslag: torsdagen den 3 juni 2010 kl. 09:30

Bilagor