Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista

Socialutskottet 2009/10:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:40
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Godkännande av föredragningslistan.

2. Justering av protokoll från den 27 maj.

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn samt motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU22

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: CEP

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning samt motioner.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SoU25

Utkast till betänkande bifogas.

Föredragande: JLS

5. Information om behandlingen av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag, följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden. (jfr. punkt 6 på kallelsen)

Skrivelse från kommissionen den 31 maj 2010 bifogas. Ev. ytterligare information under onsdagen.

Föredragande: MD

6. Uppskovsbetänkande.

Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/SoU15

Föredragande: MD

7. Fråga om uppdrag för ordföranden att justera detta protokoll.

8. Inkommet EU-dokument.

Faktapromemoria 83 bifogas.

9. Inkomna skrivelser.

10. Övriga frågor.


Bilagor