Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-10-14 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. EU-förslag om Europaåret för aktivt åldrande 2012
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2010) 462
Föredragande: KD

2. Övriga inkomna EU-dokument

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Tisdagen den 19 oktober 2010, kl 11:00

Bilagor


Punkt 1: KOM(2010) 462
Regeringens yttrande ang. KOM(2010) 462
Kansliets PM över KOM(2010) 462
Punkt 2: Kansliets PM Inkomna EU-dokument
Rådets ståndpunkt den 13 sept. 2010
KOM(2010) 503
Belgiska ordförandeskapets arbetsprogram

Kansliets PM Underlag för arbetsplanering (EU)