Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information av Läkemedelsverket
Deltagare: Christina Åkerman, generaldirektör

2. Justering av protokoll

3. En ny alkohollag (SoU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2009/10:125 och motioner
Föredragande: KD

4. Mottagande av lagförslag från SfU
Föredragande: KD

5. Överlämnande av lagförslag till CU
Föredragande: KD

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Tisdagen den 16 november 2010 kl. 11:00

Bilagor


Punkt 3: Föredragningspromemoria (endast i papper)
Riksrevisionens rapport RiR 2010:21
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet