Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (SoU3)
Justering
Prop. 2009/10:232 och motioner
Föredragande: CEP

3. En ny alkohollag (SoU4)
Justering
Prop. 2009/10:125 och motioner
Föredragande: KD

4. ca kl. 9:45 Information från Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Deltagare:
Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör, och medarbetare

5. Anslag inom utgiftsområde 9 (SoU1)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AR och CEP

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Tisdagen den 23 november 2010 kl. 11:00

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2010/11:SoU3
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:SoU4
Punkt 4: Deltagarlista
Punkt 5: Föredragningpromemoria och motionshäfte, tillägg,
(endast papper!)