Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Anslag inom utgiftsområde 9 (SoU1)
Justering
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AR, CEP och JLS

3. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
(SoU5)
Beredning
Prop. 2010/11:4 och motioner
Föredragande: CEP

4. Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande
och kontroll av sjukdomar (SoU6)
Beredning
Prop. 2010/11:34
Föredragande: JLS

5. Återrapport från belgiskt ordförandeskapsmöte 7-8 dec.
i Bryssel

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Torsdag den 16 december 2010 kl. 09:30

Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2010/11:SoU1
Punkt 3: Föredragningspromemoria och motions-
häfte(endast i papper)
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 6: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet