Socialutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande
och kontroll av sjukdomar (SoU6)
Justering
Prop. 2010/11:34
Föredragande: JLS

3. Arbetsplan

4. Anmälan av Rapport från belgiskt ordförandeskapsmöte
7-8 dec. i Bryssel

5. Anmälan av Rekommendationer från Nordiska rådet

6. Inkomna EU-dokument

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Fråga om uppdrag för ordföranden att justera dagens
protokoll

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 20 januari 2011 kl. 09:30

Punkt 1: Förslag till betänkande 2010/11:SoU6
Punkt 3: Förslag till arbetsplan för veckorna 3-8 2011
Punkt 4: Rapport
Punkt 5: Fyra Rekomendationer från Nordiska rådet
Punkt 6: Lista och rapport från EPSCO-rådets möte den
6 och den 7 december sistnämnda läggs
i separat kuvert
Punkt 8: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet

Bilagor