Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:SoU201710190930 Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30

Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30

Planerat sammanträde

Socialutskottet

Datum och tid: Torsdag 2017-10-19 kl. 09:30
Plats: RÖ4-50