Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Torsdag 2011-03-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information om projektet Modulsystem för skogstransporter
Forskningschef Lennart Rådström och projektledare Claes Löfroth båda från Skogforsk, transportdirektör Carolina Boholm, Skogsindustrierna, Anders Berndtsson och Thomas Asp från Trafikverket, Lennart Pilskog och Lena Larsson båda från Volvo Lastvagnar samt Ulric Långberg från Åkeriföretagen informerar om ETT-projektet

2. Justering av protokoll

3. Väg-, fordons- och trafikfrågor (TU12)
Justering
Motioner
Föredragande: LK

4. Kostnadskontroll i stora väginvesteringar (TU14)
Justering
Framställning RRS13 och motioner
Föredragande: GN

5. Sjöfart (TU16)
Justering
Motioner
Föredragande: HT

6. Inkomna skrivelser


7. Övriga frågor


8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 mars kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Resultat från skogsforsk nr 17 2010, länk till filminslag om projektet http://www.skogforsk.se/sv/Webb-tv/ETT-fordonet-efter-tva-ar/
Punkt 2: Protokoll 2010/11:20
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:TU12
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:TU14
Punkt 5: Förslag till betänkande 2010/11:TU16
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Informationsmaterial från Svenska Taxiförbundet
TU-Hänt 2010/11:4
Kallelse till möte för forsknings- och framtidsgruppen