Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:23 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd med medarbetare informerar inför rådsmöte den 31 mars 2011 för EU:s transportministrar

2. Justering av protokoll

3. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13)
Justering
Motioner
Föredragande: SL

4. Infrastrukturens planering (TU17)
Beredning
Redogörelse RRS15 och motioner
Föredragande: MR

5. Trafiksäkerhet (TU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: LK

6. Anmälan av granskningsrapporter från Riksrevisionen
–Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar? (RiR 2011:6)
Föredragande: SL
Trafikverkens produktivitet – Hur mycket infrastruktur får man för pengarna? (RiR 2011:7)
Föredragande: MR

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 mars 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning
Punkt 2: Protokoll 2010/11:22
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:TU13
Punkt 4: Föredragningspromemoria och motioner
Punkt 5: Föredragningspromemoria och motioner
Punkt 6: PM 2011-03-08 om Riksrevisionens granskning RiR 2011:6 Kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar?
PM 2011-03-10 om Riksrevisionens granskning RiR 2011:7 Trafikverkens produktivitet – Hur mycket infrastruktur får man för pengarna?