Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information med anledning av proposition 2010/11:115 Ändrade regler för elektronisk kommunikation
– Koncernchef Raoul Grünthal, My Goland och Halvar Kristiansen samtliga från Schibsted Sverige (kl. 10.00)
– Företrädare för Näringsdepartementet (kl. 10.20)

2. Justering av protokoll

3. Luftfartsfrågor (TU24)
Justering
Motioner
Föredragande: LK

4. Behörighet för lokförare (TU19)
Beredning
Prop. 2010/11:122 och motioner
Föredragande: SL

5. Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor (TU20)
Beredning
Prop. 2010/11:115 och motioner
Föredragande: MR

6. Genomförandet av tredje sjösäkerhetspaketet - del 2
(TU23)
Beredning
Prop. 2010/11:116
Föredragande: HT

7. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
Föredragande: GN

8. Inkommen skrivelse

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 maj kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2010/11:26
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:TU24
Punkt 4: Föredragningspromemoria och motioner
Punkt 5: Föredragningspromemoria och motioner
Punkt 6: Föredragningspromemoria
Punkt 7: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 8: Inkommen skrivelse
Kallelse till möte för EU-arbetsgrupp
Enkät för studiebesök på Arlanda flygplats
Information om seminarium om Arktis den 3 maj 2011