Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information om flygtrafiken Östersund-Umeå
Harriet Jorderud, landstingsstyrelsens ordförande i Jämtlands län, Christer Siwertsson, landstingsstyrelsens andre vice ordförande och Sara Ekström, förbundsdirektör vid Norrlandstingens Regionförbund informerar om flygtrafiken mellan Östersund och Umeå med anledning av förslag i Vårändringsbudgeten för 2011

2. Justering av protokoll

3. Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor (TU20)
Justering
Prop. 2010/11:115
Föredragande: MR

4. Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet - del 2 (TU23)
Justering
Prop. 2010/11:116
Föredragande: HT

5. Post- och grundläggande betaltjänster (TU25)
Beredning
Motioner
Föredragande: CLS

6. Godkännande av den reviderade STCW-konventionen (TU26)
Beredning
Prop. 2010/11:117 och motion
Föredragande: HT

7. Vårändringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2011, förslagspunkterna 12-13
//Föredragande GN//

8. Årsredovisning för staten 2010
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning och preliminära beslut
Skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010
//Föredragande GN//

9. 2011 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning och preliminära beslut
Prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkt 2
//Föredragande GN//

10. Inkommen skrivelse

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Utdrag ur prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011
Punkt 2: Protokoll 2010/11:27
Punkt 3: Förslag betänkande 2010/11:TU20
Punkt 4: Förslag betänkande 2010/11:TU23
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 6: Föredragningspromemoria och motion
Punkt 7: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag från finansutskottet den 26 april 2011 (ev. följdmotioner delas vid sammanträdet)
Punkt 8: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag från finansutskottet den 26 april 2011
Punkt 9: Föredragningspromemoria, protokollsutdrag från konstitutionsutskottet den 26 april 2011, (ev. följdmotioner delas vid sammanträdet)
Punkt 10: Inkommen skrivelse
TU-Hänt 2010/11:6