Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:30 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare informerar inför rådsmöte den 27 maj 2011 för EU:s teleministrar

2. Justering av protokoll

3. Behörighet för lokförare (TU19)
Justering
Prop. 2010/11:122 och motioner
Föredragande: SL

4. Post- och grundläggade betaltjänster (TU25)
Justering
Motioner
Föredragande: CLS

5. Vårändringsbudget 2011 (TU5y)
Justering
Prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2011, förslagspunkterna 12-13 och motion
Föredragande: GN

6. Godkännande av den reviderade STCW-konventionen (TU26)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:117 och motion
Föredragande: HT

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 16 maj och kommer även att delas på bordet vid utskottssammanträdet)
Punkt 2: Protokoll 2010/11:29
Punkt 3: Förslag betänkande 2010/11:TU19
Punkt 4: Förslag betänkande 2010/11:TU25
Punkt 5: Förslag yttrande 2010/11:TU5y
Punkt 6: Föredragningspromemoria