Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (TU22)
Justering
KOM(2011) 144
Föredragande: MR

3. Inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 juni 2011 kl. 11.00

6. Information från Sveriges Motorcyklister (SMC) samt Moped och motorcykelbranschens riksförbund (McRF)
Generalsekreterare Jesper Christensen med medarbetare från SMC och VD Per Johansson från McRF informerar utskottet om aktuella frågor

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:31
Punkt 2: Förslag utlåtande 2010/11:TU22
Punkt 3: Inkomna skrivelser
Enkät för studiebesök hos Bombardier i Västerås