Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-06-09 kl. 08:15

Torsdag 2011-06-09 kl. 08:15

Föredragningslista

Trafikutskottet 2010/11:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34
Datum och tid: 08:15
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Lag om flygplatsavgifter (TU27)
Justering
Proposition 2010/11:143
Föredragande: CM

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll
Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:33
Punkt 2: Förslag till betänkande 2010/11:TU27
Rapport från TTE-telekom den 27 maj 2011
Deltagarlista för studiebesök på STR den 9 juni 2011
Deltagarlista för studiebesök på Bombardier den 14 juni 2011