Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Transportstyrelsen
Generaldirektör Staffan Widlert och Peter Holmlund från Transportstyrelsen informerar om Transportstyrelsens övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden (kl. 10.00)

2. Information från AB Svensk Bilprovning
Direktör Magnus Ehrenstråhle från AB Svensk Bilprovning informerar om företagets verksamhet och framtida organisation m.m (ca kl. 10.20)

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:18

4. Några fordons- och trafikfrågor (TU10)
Beredning I
Motioner
Föredragande: AB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2011/12:18
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Kallelse till arbetsgruppen för uppföljning och utvärdering