Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Säkerställande av flyg- och sjöräddningstjänst (TU2)
Beredning
Prop. 2011/12: 11 och ev. motioner
Föredragande: HT

3. Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll (TU3)
Beredning
Prop. 2010/11:160
Föredragande: SL

4. Information om höstens EU-arbete inom utskottets verksamhetsområde
Föredragande: MR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober 2011 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12:1
Punkt 2: Föredragningspromemoria (ev. inkomna följdmotioner förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 10 oktober och kommer även att delas på bordet)
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: PM 2011-10-06
Enkät Jernhusen AB
Kommissionens svar på utlåtande för riksdagen angående En digital agenda för Europa