Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Torsdag 2012-03-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26
Datum och tid: 2012-03-29 09:00 kl. 09:00
Plats: Andrakammarsalen

1. Utfrågning om godstrafikfrågor

Bilagor


Punkt 1: Program
Punkt 2: Deltagarlista