Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-04-19 10:00 kl. 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Statens väg- och transportforskningsinstitut
Forskningsdirektör Nils-Petter Gregersen m.fl. från VTI informerar om VTI-forskning om trafiksäkerhet - mobilutredningen och forskning om trafikantutbildning

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:28

3. Nytt planeringssystem för transportinfrastruktur (TU13)
Beredning I
Proposition 2011/12:118 och motioner
Föredragande: MR

4. Cykeltrafik (TU14)
Beredning I
Motioner
Föredragande: AB

5. Luftfart (TU15)
Beredning I
Motioner
Föredragande: LK

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Sammanfattning av VTI-rapport Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning
Punkt 2: Justering av protokoll 2011/12:28
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte