Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2012-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:30
Datum och tid: 2012-04-24 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:29

2. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU5)
Justering
Proposition 2011/12:76, skrivelse 2011/12:93 och motioner
Föredragande: AB

3. Cykeltrafik (TU14)
Beredning I
Motioner
Föredragande: AB

4. Anmälan om granskningsrapport
Anmälan om Riksrevisionens granskning RiR 2012:7 Infrastrukturplanering - på väg mot klimatmålen?
Föredragande: LK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2011/12: 29
Punkt 2: Förslag till betänkande 2011/12:TU5
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 4: PM 2012-04-19