Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32
Datum och tid: 2012-05-03 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från SEKO om järnvägsunderhåll
Jörgen Lundström och Kristoffer Arvidsson Thonäng, båda från SEKO, informerar om marknaden för järnvägsunderhåll

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:31

3. Cykeltrafik (TU14)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (TU3y)
Justering
Skrivelse 2011/12:75
Föredragande: GN

5. Nytt planeringssystem för transportinfrastruktur (TU13)
Beredning II
Proposition 2011/12:118 och motioner
Föredragande: MR

6. Luftfart (TU15)
Beredning II
Motioner
Föredragande: LK

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:31
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:TU14
Punkt 4: Förslag till yttrande 2011/12:TU3y
Punkt 5: Föredragningspromemoria
Punkt 6: Föredragningspromemoria
TU-Hänt 2011/12:7