Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Luftfartsverket (LFV) och Transportstyrelsen
Generaldirektör Thomas Allard och Lena Byström Möller, båda från LFV, samt företrädare för Transportstyrelsen informerar om aktuella verksamhetsfrågor inom LFV och ansvaret för lokal flygtrafikledning

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:32

3. Trafiksäkerhet (TU12)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

4. Subsidiaritetsprövning
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om förenklad överföring av motorfordon
KOM(2012) 164
Föredragande: LK

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 maj 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:32
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:TU12
Punkt 4: PM 2012-05-02