Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-05-10 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34
Datum och tid: 2012-05-10 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Trafikverket
Generaldirektör Gunnar Malm och stf. generaldirektör Lena Erixon, m.fl. från Trafikverket, informerar om dels kapacitetsutredningens slutrapport, dels utförande av drift och underhåll av järnvägens infrastruktur

2. Information av Föreningen Järnvägsentreprenörer
Marknadschef Thomas Pilo, Infranord AB, vd Anders Gärdström, Balfour Beatty Rail AB och vd Robert Röder, Strukton Rail AB, informerar om frågor angående utförande av drift och underhåll av järnvägens infrastruktur

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:33

4. Nytt planeringssystem för transportinfrastruktur (TU13)
Justering
Prop. 2011/12:118 och motioner
Föredragande: MR

5. Luftfart (TU15)
Justering
Motioner
Föredragande: LK

6. It- och postfrågor (TU16)
Beredning I
Motioner
Föredragande: MR och LK

7. Bemyndiganden på sjöfartsområdet (TU17)
Beredning
Prop. 2011/12:97
Föredragande: LK

8. Vårändringsbudget för 2012 (TU4y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Prop. 2011/12:99 Vårändringsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2012, förslagspunkterna 13-16
Föredragande: CF

9. Årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till finansutskottet skr. 2011/12:101 med ev. motioner
Föredragande: CF

10. Inkommen skrivelse

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2011/12:33
Punkt 4: Förslag till betänkande 2011/12:TU13
Punkt 5: Förslag till betänkande 2011/12:TU15
Punkt 6: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 7: Föredragningspromemoria
Punkt 8-9: Föredragningspromemoria, PM 2012-05-08, protokollsutdrag från finansutskottet
Punkt 10: Inkommen skrivelse