Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36
Datum och tid: 2012-05-29 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd med medarbetare informerar inför transportrådsmöte den 7 juni 2012

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:35

3. It- och postfrågor (TU16)
Justering
Föredragande: MR

4. Förordning om fordonsregistrering
Faktapromemoria 2011/12:140
Föredragande: LK

5. Ändring av direktiv om hamnstatskontroll
Faktapromemoria 2011/12:141
Föredragande: MR

6. Flaggstatens ansvar att verkställa direktiv om sjöarbetskonvention
Faktapromemoria 2011/12:142
Föredragande: MR

7. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
Föredragande: GN

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 28 maj och kommer även att delas på bordet vid utskottssammanträdet)
Punkt 2: Protokoll 2011/12:35
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:TU16
Punkt 4: Faktapromemoria 2011/12:140
Punkt 5: Faktapromemoria 2011/12:141
Punkt 6: Faktapromemoria 2011/12:142
Punkt 7: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)