Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-05-31 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare informerar inför teleministerrådsmöte den 8 juni 2012

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:36

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2012 kl. 10.45 OBS! Tiden

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning, Rådspromemoria Dagordningspunkt 9
Punkt 2: Protokoll 2011/12:36
Kallelse till arbetsgruppen för forskningsfrågor