Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:38 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:45

Torsdag 2012-06-07 kl. 10:45

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38
Datum och tid: 2012-06-07 10:45
Plats: RÖ 7-23

1. Information om pekplatteprojektet II
Projektledaren Anne Rymer-Rythén informerar om enkätresultaten från utvärderingen av pekplatteprojektet och planeringsförutsättningar inför nästa riksmöte

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2011/12:37

3. Fråga om utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren

4. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 september 2012 kl. 10.00

7. Information om trafikstyrningssystemet ERTMS (kl. 11.00)
Information om ERTMS lämnas dels av generaldirektören Gunnar Malm och Anders Strandberg från Trafikverket, dels av vd Christer Wiman m.fl. från branschföreningen Tågoperatörerna

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2011/12:37
Punkt 7: TRV-rapport ERTMS i Sverige - nuläge och viktiga vägval