Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Onsdag 2012-06-20 kl. 08:55

Onsdag 2012-06-20 kl. 08:55

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-06-20 08:55
Plats: RÖ 7-23

1. Subsidiaritetsprövning
Förslag till förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden KOM(2012) 238
Föredragande: MR

2. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: PM 2012-06-18