Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-20 kl. 10:00

Torsdag 2011-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2011/12:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. Information om projektet Byabuss
Projektledare Henric Fuchs från RTS (Rural Transport Solutions) och Björn Sundelin, t.f. verksamhetschef, Regional Utveckling i Landstinget Västernorrland informerar om projektet Byabuss

2. Justering av protokoll

3. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål (TU1y)
Justering
KOM(2011) 225
Föredragande: MR

4. Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll (TU3)
Beredning II
Prop. 2010/11:160
Föredragande: SL

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober 2011 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Information om projektet Byabuss
Punkt 2: Protokoll 2011/12:4
Punkt 3: Förslag yttrande 2011/12:TU1y
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Preliminär yrkandesammanställning för TU hösten 2011