Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11
Datum och tid: 2012-11-27 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:10

2. EU-förslag till direktiv om radioutrustning
Subsidiarietsprövning. Beslut
KOM (2012) 584
Fördragande: LK

3. Direktiv om radioutrustning
Faktapromemoria
2012/13:FPM23
Fördragande: LK

4. Transportsystemets inriktning (TU2)
Beredning II
Prop.2012/13:25, skr 2011/12:139, skr 2012/13:3, skr 2012/13:15 och skr 2012/13:19 samt motioner
Föredragande: MR

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november 2012 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:10
Punkt 2: PM 2012-11-22 Subsidiarietsprövning av förslag till direktiv om radioutrustning, KOM(2012) 584
Punkt 3: Faktapromemoria 2012/13:FPM23
Punkt 4: Föredragningspromemoria
TU-hänt 2012/13:2