Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Torsdag 2012-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12
Datum och tid: 2012-11-29 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:11

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Justering
Prop. 2012/13:1 och motioner
Föredragande: CF

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 december 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:11
Punkt 2: Förslag betänkande 2012/13:TU1