Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:14 Onsdag 2012-12-12 kl. 08:30

Onsdag 2012-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14
Datum och tid: 2012-12-12 08:30
Plats: RÖ 7-23

1. EU-information från Regeringskansliet
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Hannes Carl Borg från Näringsdepartementet informerar inför transport- och teleministerrådsmötet den 20-21 december

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:13

3. EU-förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser
Subsidiarietsprövning. Beredning
KOM (2012) 721
Fördragande: LK

4. Inkomna EU-dokument
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

5. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2011/12:Ju382 (SD) från justitieutskottet

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 januari 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 10 december)
Punkt 2: Protokoll 2012/13:13
Punkt 3: PM 2012/12-10. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser, KOM (2012) 721
Punkt 4: Inkomna EU-dokument
Punkt 5: JU protokollsutdrag 2011/12:Ju382, motion
Punkt 6: Inkomna skrivelser