Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15
Datum och tid: 2013-01-22 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Motormännens Riksförbund och Volvo Personbilar Sverige AB
VD Maria Spetz och informationschef Jon Stenbeck från Motormännens Riksförbund samt Kalle Runnberg och Lotta Jakobsson, teknisk specialist från Volvo Personbilar Sverige AB informerar i frågan om förardistraktion och mobiltelefoni

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:14

3. Vårens verksamhetsplanering
Information om utskottets arbete under våren 2013
Föredragande: MR

4. Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming (TU5)
Justering
Prop. 2012/13:37
Föredragande: LK

5. Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad (TU8)
Granskning
KOM(2012) 698
Föredragande: LK

6. En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU
Faktapromemoria 2012/13:FPM48
Föredragande: LK

7. EU-förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser
Subsidiarietsprövning. Beslut
KOM(2012) 721
Föredragande: LK

8. EU-förslag till direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG
Subsidiaritetsprövning. Beredning
KOM(2012) 772
Föredragande: CF

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 januari 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:14
Punkt 4: Förslag betänkande 2012/13:TU5
Punkt 5: Föredragningspromemoria, KOM(2012) 698
Punkt 6: Faktapromemoria 2012/13:FPM48
Punkt 7: PM 2013-01-14
Punkt 8: PM 2013-01-15, KOM(2012) 772
Kallelse för arbetsgruppsmöte forskningsfrågor
Rapport från TTE-råd telekommunikation
Rapport från TTE-råd transport
TU-Hänt 2012/13:3