Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17
Datum och tid: 2013-02-12 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Sjöfartsforum
Anna Hammargren (Sjöfartsforum), Klas Brännström (Chalmers sjöfarts och marin teknik), Henrik Källsson (Thunbolaget), Erik Froste (Södertälje Hamn), Anders Boman (Wallenius Lines) och Jerker Sjögren (Lindholmen Science Park) informerar om det Maritima Manifestet

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:16

3. Ändring i fartygssäkerhetslagen (TU6)
Justering
Prop. 2012/13:49
Föredragande: LK

4. Trafiksäkerhet (TU7)
Beredning 1b
Skr. 2012/13:60 och motioner
Föredragande: CF

5. Vårens verksamhetsplanering
Uppdaterad information om utskottets arbete under våren 2013
Föredragande: MR

6. Inkomna EU-dokument
Sammanställning över inkomna EU-dokument
Föredragande: MR

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:16
Punkt 3: Förslag betänkande 2012/13:TU6
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: PM 2013-02-08
Punkt 6: Inkomna EU-dokument