Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27
Datum och tid: 2013-04-18 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:26

2. Sjöfartsfrågor (TU12)
Justering
Prop. 2012/13:110 och motioner
Föredragande: LK

3. Yrkestrafik- och taxifrågor (TU16)
Beredning II
Motioner
Föredragning: CF

4. Luftfartsfrågor (TU18)
Beredning I
Motioner
Föredragande: LK

5. Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU11)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13: 26
Punkt 2: Förslag till betänkande 2012/13:TU12
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: Förslag till betänkande 2012/13:TU11, yttrande från näringsutskottet