Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:32 Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32
Datum och tid: 2013-05-21 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Sveriges Motorcyklisternas Centralorganisation (SMC) och Moped och motorcykelbranschens riksförbund (McRF)
Generalsekreterare Jesper Christersen och internationell sekreterare Maria Nordqvist från SMC samt vd Per Johansson från McRF informerar om aktuella MC-politiska frågor

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:30 och 2012/13:31

3. Fordons- och vägtrafikfrågor (TU17)
Justering
Motioner
Föredragande: AB

4. EU-förslag om förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation
Subsidiaritetsprövning. Beredning II. Ev. beslut
COM(2013) 147
Föredragande: MR

5. EU-förslag om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar
Subsidiaritetsprövning. Beredning
COM(2013) 174
Föredragande: MH

6. Förslag till ändring av direktiv 96/53 största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen
Subsidiaritetsprövning. Beredning
COM(2013) 195
Föredragande: AB

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 maj 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2012/13:30 och 2012/13:31
Punkt 3: Förslag betänkande 2012/13:TU17
Punkt 4: PM 2013-05-16, svar från regeringen och kompletterande information från Näringsdepartementet
Punkt 5: PM 2013-05-16, COM(2013) 174
Punkt 6: PM 2013-05-16, COM(2013) 195