Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:34 Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:34
Datum och tid: 2013-05-28 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. EU-information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Daniel Johansson från Näringsdepartementet informerar inför telerådsmötet den 6 juni 2013

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:33

3. EU-förslag om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar
Subsidiaritetsprövning. Beredning II. Ev. beslut
COM(2013) 174
Föredragande: MH

4. Seminarium om statens satsningar på transportinfrastruktur
Information om programmet för seminariet torsdagen den 30 maj 2013 kl. 10.00-12.00

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 maj 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt måndagen den 27 maj)
Punkt 2: Protokoll 2012/13:33
Punkt 3: PM 2013-05-23
Punkt 4: PM 2013-05-23
Punkt 5: Inkommen skrivelse