Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:35 Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Torsdag 2013-05-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:35
Datum och tid: 2013-05-30 10:00
Plats: Skandiasalen

1. Seminarium med Riksrevisionen m.fl. med anledning av att den sista rapporten i granskningsseriens rörande transportinfrastrukturen har presenterats

Bilagor


Punkt 1: Program