Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:36 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:36
Datum och tid: 2013-06-04 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. EU-information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 10 juni 2013

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2013/13:34 och 2012/13:35

3. Sjöfartsstödets inriktning (TU19)
Justering
Prop.2012/13:144 och motioner
Föredragande: MH

4. Förslag till ändring av direktiv 96/53 största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen
Subsidiaritetsprövning. Beredning II. Ev. beslut
COM(2013) 195
Föredragande: AB

5. Information om övergången till den nya digitala mötestjänsten
Projektledare Anne Rymer-Rythén och teknisk projektledare Johanna Back informerar om planerna för hösten

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni 2013 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut elektroniskt fredagen den 31 maj)
Punkt 2: Protokoll 2012/13:34 och 2012/13:35
Punkt 3: Förslag till betänkande 2012/13:TU19
Punkt 4: PM 2013-05-30, regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan väntas inkomma tisdagen den 4 juni
Punkt 6: Inkomna skrivelser
TU-Hänt 2012/13:6