Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:38 Torsdag 2013-08-29 kl. 10:00

Torsdag 2013-08-29 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:38
Datum och tid: 2013-08-29 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2012/13:37

2. EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2013) 409
Föredragande: LK

3. EU-förslag om genomförandet av det gemensamma luftrummet
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
COM(2013) 410
Föredragande: LK

4. Inkomna skrivelser

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 september 2013 kl. 10.00

6.

7.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2012/13:37
Punkt 2: PM 2013-08-26, COM(2013) 409
Punkt 3: PM 2013-08-26, COM(2013) 410
Punkt 4: Inkomna skrivelser
Trafikverkets svar på utestående fråga vid informationen till utskottet den 18 juni 2013 om verkets förslag till nationell plan