Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:00

Torsdag 2012-10-18 kl. 09:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2012/13:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4
Datum och tid: 2012-10-18 09:00
Plats: Skandiasalen

1. Utfrågning om sjöfartsfrågor

Bilagor


Punkt 1: Program
Punkt 2: Deltagarlista